BIP Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu

BIP Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu - Praca w Centrum

Praca w wakacje 2019 roku

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poszukuje kandydatów do pracy w charakterze kierowników, wychowawców grup, pomocy wychowawców oraz instruktorów ds. kulturalno – oświatowych na turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników w okresie wakacji w 2019 roku