BIP Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu

Dyrektor - BIP Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu

Dyrektor

mgr Ewa Wojtyła MBA

tel. 62 761 62 51

e-mail: biuro@jedlec.pl