BIP Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu

Ochrona danych osobowych (RODO) - BIP Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu

INFORMACJA O MONITORINGU W CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS W JEDLCU

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu informuje, że zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO na terenie Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu stosowany jest MONITORING WIZYJNY.

Administratorem Przetwarzanych Danych Osobowych w postaci wizerunku osób jest Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, przetwarzanych na podstawie art.6 ust.1 lit. f  RODO. Celem zastosowania monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony osób przebywających na terenie Centrum oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony mienia administratora, pracowników, pacjentów i innych osób.

O zastosowaniu monitoringu wizyjnego informują tabliczki umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych osobowych / wizerunku / - na drzwiach wejściowych budynku A i H oraz na drzwiach wejściowych na basen rehabilitacyjny . Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówki. Jest prowadzony w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę i odbywa się poprzez bieżący zapis obrazu kamer przemysłowych obejmujących obszary monitorowane.

Dostęp do danych pozyskanych poprzez monitoring mają wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych na podstawie pisemnego upoważnienia.

Nagrany obraz będzie monitorowany poprzez bieżący przegląd nagrań przez osoby upoważnione.

Nagrany obraz będzie przechowywany przez Centrum w sposób nie dłuższy niż 1 miesiąc wyłącznie we wskazanym wyżej celu z zastrzeżeniem art. 22² § 4 kodeksu pracy. Po upływie tego okresu nagrania obrazu podlegają zniszczeniu.

Nagrywanie, monitorowanie i przechowywanie obrazu będzie odbywało się na zasadach oraz z zachowaniem wymogów określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Informujemy, że w Centrum powołany został  Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod nr tel. 62 76 16 250 oraz mailowo e-mail: zkpk001@jedlec.pl.

Informujemy, że wejście na teren obiektów Centrum jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku.