BIP Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu

Dyrektor

mgr Ewa Wojtyła MBA

tel. 62 761 62 51

e-mail: crrjedlec@krus.gov.pl